Vrijwilligers, jullie zijn onmisbaar!

Beste Vrijwilligers,
Jullie zijn onmisbaar voor onze vereniging. Jullie waren actief bij de grote opknapbeurt van ons sportpark en gebouwen, zijn actief in de diverse commissies of het bestuur, betrokken bij de leiding van onze teams of jullie dragen jullie steentje bij zodat iedereen in onze Kuier voorzien wordt van een natje en een droogje. En dan zijn er nog leden die helemaal buiten het zichtveld inspanningen verrichten voor onze verenging, voor het heden en de toekomst.
Kortom jullie deden vrijwilligerswerk voor onze club zonder tegenprestatie, want vrijwilligers zijn onbetaalbaar. En dat verdient een grote pluim!
DANK JE WEL!