Beste leden,

Gezien de ontwikkelingen in de wereld betreffende het Coronavirus en de berichtgeving daarover door premier Rutte, het volgende:

Het zou heel onlogisch zijn in deze bijzonder tijd, verplichtingen aan te gaan met betrekking tot de viering van ons 90-jarig jubileum. Het feest dat wij zo graag met velen willen vieren ligt onder een slecht gesternte. Voor de tweede keer moeten we het annuleren.

Als de crisis voorbij is, dan gaan we een nieuwe datum prikken onder het motto: die keer is scheepsrecht. Er rest ons helaas geen andere keuze. Van uitstel zal geen afstel komen. 

We zullen de ontwikkelingen afwachten en als het moment daar is zullen we een nieuwe datum prikken. Het is nu niet het moment, zaken van een heel andere orde houden ons nu allemaal bezig.

Met sportieve groet,
Bestuur en jubileumcommissie