Operatie ”groot onderhoud de Heikant ” in eindfase

In de eerste helft van juni werd begonnen met een van de grootste klussen in de geschiedenis van onze club. De vaste klussengroep waar de club altijd van op aan kan, en die het ook op sportpark Noord nooit liet af weten, stond uiteraard weer paraat. Voor deze enorme klus waren uiteraard veel meer handen nodig en deze groep hondstrouwe vrijwilligers werd met pakweg 40 mensen uitgebreid tot ruim 50 personen

De hagen, het hoge onkruid, de bestrating, de tribunes en de overige ruimtes hadden bijna 3 jaar geen onderhoud meer gehad en er was dan ook enorm veel werk te doen. Met bosmaaiers, heggenscharen, hoge druk reinigers en gewoon de handen zijn vele honderden mensuren gestoken in de opknap van de Heikant. Afrasteringen werden hersteld, verplaatst en verfraaid. Straatwerk werd verbeterd. Ook in de kleedgebouwen en in clubgebouw ”de Kuier ” was heel veel werk te verrichten. Dit alles is gebeurd in een goede harmonie waarbij steevast voor een natje en een droogje werd gezorgd door weer andere vrijwilligers van Achilles.

Namen noemen doen we niet, ieders bijdrage was van enorm belang, ieders inzet onmisbaar. Op 3 september gaan we dat met zijn allen op een gepaste wijze vieren. Achilles kan enorm trots zijn op haar vrijwilligers!!!