In memoriam – Wiel Bons

Op maandag 11 september bereikte ons het bericht dat Wiel Bons is overleden. Wiel werd in 1932 geboren en was daarmee ons oudste lid. Hij woonde lange tijd aan de Wylerbaan. Samen met zijn vrouw Nel vormde Wiel een gezin en ze kregen een zoon en twee dochters.

Wiel was naast het oudste lid, ook het lid met het langste lidmaatschap. Komend jaar zou hij 80 jaar lid zijn. In zijn jonge jaren was Wiel ook jarenlang voetballend lid van Achilles. Dat was uiteraard in een tijd waarvan slechts weinigen van ons zich nog iets kunnen herinneren. Toch vertelde hij er nog wel eens over al was Wiel vooral iemand die luisterde en heel bescheiden was.

Bij de bouw van onze zittribune kwamen we nog enkele metselaars tekort en Wiel heeft daar desgevraagd vervolgens nog zijn steentje aan bijgedragen, letterlijk en figuurlijk. Wiel was niet alleen heel trouw aan ons Achilles, hij was ook een vriendelijk en rustig mens. Hij klaagde niet en deed zijn ding.

Vele jaren bezocht hij de wedstrijden van ons eerste team en zelfs toen we op sportpark Noord speelden bezocht Wiel met zijn dochter een schoonzoon nog wel eens een wedstrijd. En dan genoot hij niet alleen van het voetbal maar vooral ook van de gesprekjes met de Achillesmensen die hem kenden. Op zijn adres aan de Stationsweg kuierde hij nog wel eens met Henk Verriet en toen deze ons enige tijd geleden ontviel, was Wiel nog bij het afscheid aanwezig.

Wiel is na een kort ziekbed rustig ingeslapen. Wij herinneren hem als een trouwe clubman. Wij condoleren zijn kinderen en kleinkinderen met het overlijden. We wensen hen sterkte toe om het verlies te dragen en het een plekje te geven, de vele mooie herinneringen blijven in de harten bewaard.

Wiel, dank voor je clubtrouw en rust in vrede!