Commissies

Onder het dagelijks bestuur is een zestal commissies actief. Onderstaand de commissies met daarbij de aanspreekbare personen.

Edwin Thoonen

Edwin Thoonen

Sponsorcommissie
Antoon Nillessen

Antoon Nillessen

Kantinecommissie
John Wilmsen

John Wilmsen

Accomodatiecommissie
Bert Arents

Bert Arents

Communicatiecommissie
Inge Wellesen

Inge Wellesen

Commissie activiteiten en projecten

Naast genoemde commissies is een Financiële commissie ingesteld die de penningmeester ondersteuning biedt.