Achillesleden kiezen nieuw bestuur

Maandag 28 augustus jl. heeft in de Kuier de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. Een van de belangrijkste punten was het aanstellen van een voltallig bestuur. Waar Pjotr van de Horst en Theo Weijers enkele jaren, met ondersteuning van commissie afgevaardigden, alleen het bestuur vormde,  waren zij herkiesbaar werden de nieuwe kandidaten voorgesteld met daarbij de vacante posities.

In de volle Kuier hebben ruim 75 leden met meerderheid voor het volgende bestuur gekozen:

Dagelijks bestuur (DB)
Pjotr van der Horst – Voorzitter
Theo Weijers – Penningmeester & (vicevoorzitter)
Wilco de Schouwer – Secretaris
Aanvullend
Edwin Thoonen – Bestuurslid Commerciële zaken
Theo Loeffen – Bestuurslid Kantine & Accommodatie
Robert Claus – Bestuurslid Communicatie, Marketing & Innovatie

Bestuurslid Voetbalzaken is vacant en zal tijdelijk worden waargenomen door het DB

Het bestuur zal waar nodig komende maanden mensen benaderen om overige ondersteunende functies in te vullen, zodat de vereniging vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken!

Bestuurszaken